kort over mijzelf
Dr. Martin van Kalmthout                   psychotherapeut en schrijver
Over
© Martin van Kalmthout 2021

Over mijzelf

Zolang ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd geweest in de grote levensvragen. Daarbij past een filosofische belangstelling. Ofschoon ik psychologie heb gestudeerd vonden mensen mijn werk altijd wat filosofisch aandoen. Toch ben ik geen echte filosoof en ik ben zeker niet thuis in wat de grote filosofen over allerlei onderwerpen te melden hebben. Misschien ben ik vooral een essayist en zeker geen dichter of romanschrijver. Psychotherapie is een fascinerende bezigheid, omdat daarin de grote vragen van het leven op een uiterst praktische en persoonlijke manier aan de orde komen. Psychotherapie leent er zich goed voor om er op een wat filosofische manier over te schrijven, zonder dat het heel theoretisch wordt. Dat heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gedaan. Psychotherapie is niet alleen praktisch, maar het graaft ook diep, als het goed is. Daardoor heb ik ook een interesse ontwikkeld voor zingeving, religie en spiritualiteit. Net als in de filosofie, ben ik ook op die gebieden een amateur, in de letterlijke zin van het woord. Wat mij vooral interesseert is of er zoiets bestaat als ‘religie zonder God’ en of psychotherapie daar misschien een voorbeeld van is.