Het bos en de bomen - Persoonsgerichte psychotherapie - Psychotherapie en de zin van het bestaan
Dr. Martin van Kalmthout                   psychotherapeut en schrijver
Boeken
© Martin van Kalmthout 2021

Boeken

Ik heb drie boeken geschreven, waarvan hiernaast de omslag te zien is. Ze vormen een soort drieluik. Het eerste boek (afgekort: ‘Het bos en de bomen’) ontstond uit een college dat ik gaf aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het heette: ‘Inleiding in de Psychotherapie’. Het was een populair college en dat gold ook voor het boek. Ik geef daarin een overzicht van de verschillende soorten psychotherapie en vraag me af wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Ik kom uiteindelijk tot de conclusie dat er twee prototypen van psychotherapie zijn: de symptoomgerichte en de persoonsgerichte. Ofschoon ik me in dit boek zo neutraal mogelijk opstel, steek ik niet onder stoelen of banken dat de persoonsgerichte de ‘echte’ psychotherapie is en dat daar mijn belangstelling op de eerste plaats naar uit gaat. Het tweede boek (‘Persoonsgerichte Psychotherapie’) geeft een uitgebreide beschrijving van wat persoonsgerichte psychotherapie in theorie en praktijk inhoudt. Daarbij komt mijn belangstelling voor een van mijn helden uitgesproken naar voren: Carl Rogers. Samen met Freud, vind ik hem de grootste aller psychotherapeuten. Daarnaast herken ik mezelf heel erg in zijn persoon, zijn leven en zijn werk. Zowel in het eerst als in het tweede boek speelt het onderwerp zingeving een rol. Mijn derde boek: ‘Psychotherapie en de Zin van het Bestaan’ is geheel daaraan gewijd. In dat boek besteed ik ook aandacht aan de relatie van psychotherapie en religie of spiritualiteit. Momenteel werk ik aan een vierde boek dat gaat over de vraag wat wij als individuen kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het gaat niet over psychotherapie, maar wel zet ik al mijn psychotherapeutische kennis en ervaring in om de vraag uiterst praktisch en dicht bij huis te beantwoorden.
klkl
Kl
Klik hier voor tekst achterkant
Klik hier voor tekst achterkant
Klik hier voor tekst achterkant